Kosmoenerģētika ir viens no lielākajiem mūsdienu atklājumiem, kura pamatlicējs ir V.A.Petrovs. Kosmoenerģētika ir saistīta ar modernās sabiedrības un zinātnes attīstību. Tai nav nekādas saistības ar reliģijas un ticības jautājumiem.

Kosmoenerģētika - attīstoša un atveseļojoša metodika, kas ļauj sasniegt veselību un harmoniju. Kosmoenerģētika – prasme pārvaldīt enerģijas plūsmas, kas ir ārpus cilvēka un padarīt par realitati to, kas daudziem var likties par neiespējamo.

Kosmoenerģētikas metodes pamatā ir kosmisko energolauku, kurām piemīt dziednieciskais efekts, izmantošana. Slimību dziedināšanā tiek izmantotas spēcīgas kosmiskas plūsmas, kuras iespaido kā smalkos ķermeņus, tā arī visas cilvēka organisma sistēmas. Kosmosa enerģijas kompleksi iespaido cilvēku, ievirza viņu garīgai izaugsmei, jaunam pasaules redzējumam, attieksmei pret sabiedrību un pasaules izmaiņām. Kosmoenerģētika dod papildus spēku, paaugstina izturību, aizsardzību pret ārējo iedarbību, uzlabo veselību.

Kosmoenerģētika ir aktuāla modernai sabiedrībai arī šodien, jo šajā sistēmā zināšanu saņemšanas un pārmantošanas ceļi ir atstrādāti līdz pilnībai. Kosmoenerģētika ir unikāla zemapziņas un cilvēka enerģētiskā ķermeņa izzināšanas metodika, kas kalpo nolūka un apzināta ceļa saiknes izveidošanai.

Modernā kosmoenerģētika – sistēma, kas ietver sevī dziedināšanas zināšanas, pašiepazīšanu un pašattīstību, kā arī citu realitāšu uztveršanu.